Publicēts: 2020-08-31 15:29:35 CEST
Baltic Dairy Board
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

SIA “Baltic Dairy Board” nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats par 2020. gada 6 mēnešiem

2020. pirmā pusgada neto apgrozījums 2 458 752 EUR, kas ir par 685.55% vairāk, salīdzinot  ar 2019. gada pirmo pusgadu. Pārskata  perioda EBITDA 2020.gada 6. mēnešos sasniedza 241 460 EUR. Pārskata  perioda neto zaudējumi –  140 966 EUR, par 547.67 % mazāki kā 2019.gada pirmajā pusgadā.  Bilances vērtība uz 30.06.2020 -  7 488 855 EUR - 6% mazāka kā uz 31.12.2019.

Pārskata gada kopējais neto apgrozījums bija 2 458 752 EUR, tas ir par 685 55%  lielāks  nekā 2019. pirmā pusgada kopējais neto apgrozījums. Bilances vērtība uz 30.06.2020. ir 7 488 855 EUR, tas ir par 6%  mazāk nekā uz 31.12.2019.

Pārskata  perioda EBITDA 2020.gada 6. mēnešos sasniedza 241 460 EUR. Pārskata gada 6 mēnešu neto zaudējumi 140 966  EUR, kas ir par 547.67 % mazāki nekā 2019.gada 6 mēnešos.

SIA “Baltic Dairy Board” Pamatdarbības veidi: 

1.         Izmantojot specifiskas iekārtas un aprīkojumu, veiktos pētījumus un iegūtās zināšanas par biotehnoloģiskiem ražošanas procesiem, tiek ražota specifiska izejviela ar augstu pievienoto vērtību, t.i. GOS pulveris (galakto-oligosaharīds, produkts ar īpaši spēcīgām prebiotiskām īpašībām), kura tiek piegādāta zīdaiņu un bērnu pārtikas ražošanas sektora uzņēmumiem.

2.         SIA Baltic Dairy Board (turpmāk – Uzņēmums) ražotnē tiek veikta konvencionālā un bioloģiskā svaigpiena un tā blakusproduktu padziļināta pārstrāde, ražojot izejmateriālu sviesta, siera, piena un sūkalu proteīna pulvera kā arī laktozes pulvera ražošanai.

3.         Papildus  Uzņēmums  veic pieprasīta nišas industriālo bioloģiskā produkta ražošanu un eksportu(Bioloģiskais Piena Permiāts), ar augstu pievienoto vērtību.

4.         Kā arī nozīmīga papildus darbība ir piena, vājpiena, sūkalu un to koncentrātu pārstrādes pakalpojumu veikšana citiem uzņēmumiem

         Papildu informācija:
         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis +371 26010072
         E-pasts: kaspars@bdb.lv


Saisinatais_fin_parskats_2020_6_LV.pdf