Paskelbta: 2020-08-31 12:04:44 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugpjūčio 28 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-08-31 12:04 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugpjūčio 28 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,8195 4,461 391,2288 179956,2965
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,7463 0 0 675332,0457
INVL Baltijos fondas 34,1163 51,529621 14,677644 192190,102124

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com