Paskelbta: 2020-08-28 16:19:59 CEST
AB "Rokiškio sūris"
Pusmečio informacija

AB "Rokiškio sūris" grupės 2020 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

2020 m. sausio-birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės  pardavimai sudarė 102 796 tūkst. eurų, t.y. 15,28 proc. daugiau nei analogišku laikotarpiu 2019 m. (89 168 tūkst. eurų).

AB „Rokiškio sūris“ grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) per 2020 m. pusmetį sudarė 7 220 tūkst. eurų, t.y. 2,6 karto daugiau negu 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu (2 793 tūkst. eurų).

AB „Rokiškio sūris“ grupė per 2020 m. 6 mėn. uždirbo 2 134 tūkst. eurų grynojo pelno. Tuo tarpu per 2019 m. 6 mėn. grupė patyrė 1 570 tūkst. eurų grynojo nuostolio.

2020 m. pirmo pusmečio teigiamą rezultatą lėmė sumažėjusi žaliavinio pieno kaina ir pasikeitęs parduodamų produktų asortimentas.

Pridedama:

  1. Bendrovės neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Direktorius
Dalius Trumpa
+370 458 55200

Priedai


Atsakingų asmenų patvirtinimas 2.pdf
2020 m 6 men konsoliduotas pranesimas ir finansines ataskaitos.pdf