Paskelbta: 2020-08-28 15:01:47 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Pranešimas apie esminį įvykį

2020 m. pirmojo pusmečio AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonės ir įmonių grupės neaudituoti veiklos rezultatai


Neaudituotais duomenimis per 2020 metų šešis mėnesius AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai siekė 33,105 mln. eurų, tai yra 34,3 procentais mažiau nei per šešis 2019 metų mėnesius. 2019 m. šešių mėn. pardavimai buvo 50,414 mln. eurų. 2020 metų pirmą pusmetį Bendrovė patyrė 11,697  mln. eurų grynojo nuostolio,  2019 metais per I pusmetį Bendrovė uždirbo 0,807 mln. eurų grynojo pelno.  Didžiausią įtaką Bendrovės neigiamam rezultatui turėjo Konkurencijos tarybos skirta 8,5 mln. eurų bauda bei 1,4 mln. eurų priskaičiuotos palūkanos. Apyvartos mažėjimui didelę įtaką padarė dėl COVID-19 stambaus užsakovo pristabdyti darbai. Taip pat dėl karantino laimėtų objektų sutarčių pasirašymas ir darbų pradžia nusikėlė į tolimesnį laikotarpį. O didesnė jų vykdymo dalis persikėlė į ateinančius metus.
AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės bendros konsoliduotos pajamos sudarė 37,148 mln. eurų, kurios lyginant su per 2019 metų I pusmečio pajamomis 49,324 mln. eurų sumažėjo 24,7 procentais. Per ataskaitinį laikotarpį grupė patyrė 12,648 mln. eurų grynojo nuostolio. 2019 metais per I pusmetį įmonių grupės uždirbo 0,903 mln. eurų grynojo pelno.
Bendrovės EBITDA – pelnas, neišskaičiavus  mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, per 2020 m. šešis  mėnesius  yra -10,730 mln. eurų, 2019 m. I pusm. buvo 1,592 mln. eurų. Grupės EBITDA per 2020 m.  šešis mėnesius yra  -9,473 mln. eurų,  2019 m. I pusm. buvo 1,797 mln. eurų.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas
Tel.: 8 45 505 503

Priedas


PST 2020 I pusm.ataskaita Lt.pdf