Publicēts: 2020-08-27 12:30:00 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Finanšu informācija

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" konsolidētais finanšu pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem (neauditēts)

Koncerna neto apgrozījums 2020.gada I.pusgadā sastādīja 28,08 milj. EUR, kas ir par 7,46   milj. EUR vai 20,99% mazāk, nekā 2019.gada I.pusgadā.

Koncerna bruto peļņa par 2020.gada I.pusgadu sastādīja 4,32 milj. EUR, kas ir par 1,63 milj. EUR vai 27,39% mazāk, nekā 2019.gada I.pusgadā, bet neto peļņa par 2020.gada I.pusgadu sastādīja 2,72 milj. EUR pret 4,05 milj. EUR 2019.gada I.pusgadā.

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" neauditēts konsolidētais finanšu pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem.

         Svetlana Statina,
         E-pasts: svetlana.statina@rer.lv,
         Tālrunis: 67046903


Kons.parsk_ 2020_6 men_LV.pdf