Paskelbta: 2020-08-27 11:10:30 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugpjūčio 26 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-08-27 11:10 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugpjūčio 26 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,9601 10,6127 36,6985 180388,5907
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,7099 24,0027 0 675332,0457
INVL Baltijos fondas 33,9956 4,096118 40,148219 192150,414272

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com