Paskelbta: 2020-08-26 16:00:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

Dėl AB „Žemaitijos pienas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)

 AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) informuoja, jog atsižvelgiant į 2020 m. balandžio 09 d. AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą „Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo“, vadovaujantis bendrovės valdybos sprendimu, nuspręsta supirkti AB „Žemaitijos pienas“ paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

AB „Žemaitijos pienas“ akcijų įsigijimo (supirkimo) sąlygos :

Akcijų įsigijimo pradžia – 2020 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai);

Akcijų įsigijimo pabaiga – 2020 m. rugsėjo 08 d. (imtinai);

Maksimalus įsigytinų akcijų kiekis – 675 000 vienetai;

Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 1 000 000 eurai;

Akcijų įsigijimo kaina – 1,48 eurų už vieną akciją;

Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams  bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.

Teisininkas G. Keliauskas  + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt