Paskelbta: 2020-08-26 15:30:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Gautas leidimas sumažinti AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą

Lietuvos Respublikos finansų ministerija suteikė AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) leidimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 110 505 193,97 EUR iki 110 315 009,65 EUR anuliuojant 655 808 vnt. Bendrovės įgytas savas akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR.


Apie visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą buvo pranešta 2020-08-18 pranešimu apie esminį įvykį. Nuoroda į pranešimą: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=951724&messageId=1199125


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594