Paskelbta: 2020-08-25 16:00:00 CEST
AB "K2 LT"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

AB „K2 LT“ gavo pranešimą apie valdybos nario Redo Kristanavičiaus sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtas bylas).

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt


Pranešimas apie vadovo sandorį.pdf