Julkaistu: 2020-08-24 08:01:02 CEST
Finanssivalvonta tuomitsi Danko Koncarille asetetun uhkasakon lisäeriä maksettavaksi
24.8.2020 09:01:02 EEST | Finanssivalvonta | Sijoittajauutiset

Lehdistötiedote 24.8.2020

FINANSSIVALVONTA TUOMITSI DANKO KONCARILLE ASETETUN UHKASAKON LISÄERIÄ
MAKSETTAVAKSI

Finanssivalvonta on 21.8.2020 tuominnut Danko Koncarin maksamaan juoksevan
uhkasakon 17.5.2019–16.5.2020 kertyneet lisäerät, yhteensä 120 000 000 euroa.
Uhkasakon lisäerät on tuomittu maksettavaksi, koska Koncar ei ole julkistanut
ostotarjousta Afarak Group Oyj:n osakkeista eikä esittänyt pätevää syytä
velvoitteen noudattamatta jättämiseen. Koncarin laiminlyönti
tarjousvelvollisuutta koskevien säännösten noudattamisessa on ollut omiaan
heikentämään arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta.

Finanssivalvonta velvoitti 21.2.2018 Koncarin tekemään julkisen ostotarjouksen
Afarakin osakkeista ja asetti päätöksessä mainittujen velvoitteiden tehosteeksi 
juoksevan uhkasakon
[https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/lehdistotiedotteet/2018
/finanssivalvonta-velvoittaa-danko-koncarin-tekemaan-julkisen-ostotarjouksen-afa
rak-group-oyjn-osakkeista--tehosteeksi-juokseva-uhkasakko/]. Koncarille asetettu
määräaika ostotarjouksen julkistamiselle päättyi kuukauden kuluttua päätöksen
tiedoksisaannista, eli 16.6.2018. Uhkasakon peruserä 40 000 000 euroa on 
tuomittu maksettavaksi 9.7.2018.
[https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/lehdistotiedotteet/2018
/finanssivalvonta-tuomitsi-danko-koncarille-asetetun-uhkasakon-maksettavaksi/] 
Lisäksi uhkasakon 17.6.2018–16.5.2019 kertyneet lisäerät, yhteensä 110 000 000
euroa, on tuomittu maksettavaksi 14.6.2019
[https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/lehdistotiedotteet/2019
/finanssivalvonta-tuomitsi-danko-koncarille-asetetun-uhkasakon-lisaeria-maksetta
vaksi/]. Koncarille asetetut velvoitteet ja juoksevat uhkasakot pysyvät voimassa
myös uhkasakon lisäerien tuomitsemisen jälkeen.

Finanssivalvonnan tarjousvelvollisuutta koskeva päätös ja uhkasakon
tuomitsemispäätös uhkasakon peruserän osalta ovat lainvoimaisia. Nyt tehty
uhkasakon lisäerien tuomitsemispäätös ei ole lainvoimainen. Koncarilla on oikeus
valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana päätöksen
tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla 
Finanssivalvonnan verkkopalvelussa
[https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/toimivalta-ja-rahoitus/toimiva
lta/valvontatoimenpiteet/].

LISÄTIETOJA

Sari Helminen, toimistopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän
mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

LIITE

Finanssivalvonnan päätös
[https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/tiedotteet-ja-julkaisut/lehdist
otiedotteet/2020/fiva-paatos-koncar-210820.pdf](pdf)

YHTEYSHENKILÖT

 * Viestinnän mediapäivystys, arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja
   uudenvuodenaattona kello 9–13, 09 183 5030 

TIETOJA JULKAISIJASTA FINANSSIVALVONTA

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia
ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla
toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme
finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja
vakuutettujen suojaa.

LIITTEET

 * Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
   [https://www.sttinfo.fi/ir-files/69817444/70/142/Lataa%20tiedote%20pdf-muodos
   sa.pdf]


Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf