Paskelbta: 2020-08-13 11:45:21 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugpjūčio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-08-13 11:45 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugpjūčio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,7035 32,0279 160,7682 182819,7018
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,5626 0 469,4116 749631,2735
INVL Baltijos fondas 34,3773 2,908896 1006,266973 192613,336790

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com