Paskelbta: 2020-08-13 09:00:02 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Prekyba AB "Panevėžio statybos trestas" akcijomis nebus stabdoma

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą nestabdyti prekybos AB "Panevėžio statybos trestas" akcijomis (PTR1L, ISIN kodas LT0000101446) 2020-08-13.


Prekyba nestabdoma Bendrovei viešai paskelbus esminę informaciją.

 

Nasdaq Baltic

Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.