Paskelbta: 2020-08-13 08:04:16 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Konkurencijos tarybos skirtos baudos mokėjimo


AB „Panevėžio statybos trestas“ vykdydama teismo sprendimą, dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos paskirtos 8 513 500 EUR baudos ir palūkanų mokėjimo, kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI) prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – FM) dėl skolos pagal vykdomąjį dokumentą (baudos ir palūkanų) mokėjimo išdėstymo. VMI prie FM, būdama išieškotoju, pritarė, kad Konkurencijos tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr.2S-11(2017) AB „Panevėžio statybos trestas“ paskirtos baudos ir palūkanų mokėjimas, būtų išdėstytas lygiomis dalimis aštuonerių metų laikotarpiui.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas
Tel.: (8-45) 505 503