Paskelbta: 2020-08-12 16:56:53 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl teisme gauto ieškinio ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė, „Ignitis grupė“), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra AB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

„Ignitis grupė“ informuoja, kad Vilniaus apygardos teismas (toliau – Teismas) 2020 m. rugpjūčio 10 d. gavo vieno smulkiojo dukterinės bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) akcininko V. P. Vaitaičio ieškinį, kuriuo prašoma:

  • Nustatyti teisingą jo turimų AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) akcijų kainą;
  • Sustabdyti privalomą akcijų išpirkimo procedūrą iki teismo nutarties dėl akcijų kainos nustatymo įsiteisėjimo dienos.

Teismas 2020 m. rugpjūčio 12 d. informavo Bendrovę, kad pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė privalomą ESO akcijų išpirkimo procesą iki teismo nutarties dėl akcijų kainos nustatymo įsiteisėjimo dienos. Tai reiškia, kad  nuo šios dienos finansų tarpininkai nebegali priimti akcininkų prašymų parduoti ESO akcijas.

Bendrovės vertinimu, šis ieškinys neturi įtakos ESO ir AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje procesui, kuris baigėsi 2020 m. liepos 1 d., bei tebevykstančiam privalomam AB „Ignitis gamyba“ akcijų pardavimui ar Bendrovės pasiruošimui pirminiam viešam akcijų siūlymui.

Bendrovė analizuos teismo sprendimą bei susijusius dokumentus ir spręs dėl tolesnių veiksmų.

Kaip skelbta (nuoroda), Bendrovė 2020 m. rugpjūčio 5 d. priėmė sprendimą, kad akcininkai, kurie laikosi 2020 m. kovo 17 d. taikos susitarimo sąlygų, išsaugos pirmumo teisę įsigyti Bendrovės akcijų pirminio viešo akcijų siūlymo metu.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt