Paskelbta: 2020-08-12 11:47:04 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugpjūčio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-08-12 11:47 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugpjūčio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,4067 0 1017,8166 182948,4421
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,5412 0 36,4503 750100,6851
INVL Baltijos fondas 34,326 0 153,467336 193616,694867

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com