Avaldatud: 2020-08-10 17:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Võlakirja tingimused

Teade vahetusvõlakirjade PKG3 ja PKG4 lunastustähtaja pikendamisest ja PKG3 võlakirjade osalisest lunastamisest

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on pikendanud 37 423 „Pro Kapital Grupp vahetusvõlakiri PKG3 10.08.2014“ vahetusvõlakirja (registris nimetusega EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP VAHETUSVÕLAKIRI PKG3 10-2020, edaspidi nimetatud kui vahetusvõlakirjad PKG3) ja 50 504 „Pro Kapital Grupp vahetusvõlakiri PKG4 16.09.2014“ vahetusvõlakirja (registris nimetusega EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP VAHETUSVÕLAKIRI PKG4 10-2020, edaspidi nimetatud kui vahetusvõlakirjad PKG4) lunastustähtaega 2 aasta võrra. Vahetusvõlakirjade PKG3 uueks lunastustähtajaks on 10. august 2022 ja vahetusvõlakirjade PKG4 uueks lunastustähtajaks on 16. september 2022 (edaspidi nimetatud kui lunastuspäev).

AS Pro Kapital Grupp on esitanud Nasdaq CSD Eesti filiaalile taotluse vahetusvõlakirjade PKG3 ja vahetusvõlakirjade PKG4 lunastustähtaja muutmiseks. Seoses uute mittekonverteeritavate võlakirjade EUR 8.00 PRO KAPITAL GRUPP VÕLAKIRI 20-2024 emiteerimisega 03. augustil 2020 kustutati 800 461 võlakirja PKG3 ja 465 525 võlakirja PKG4, mida kasutati sissemaksena uute mittekonverteeritavate võlakirjade märkimisel.

Kokku pikendati vahetusvõlakirju PKG3 väljalaskehinnas 104 784,40 eurot ja 25. augustil 2020 lunastatakse 1 100 vahetusvõlakirja PKG3 väljalaskehinnas 3 080 eurot.

Kõik vahetusvõlakirjade PKG4 omanikud nõustusid AS Pro Kapital Grupp ettepanekuga pikendada vahetusvõlakirjade lunastustähtaega, mistõttu AS Pro Kapital Grupp ei lunasta hetkel ühtegi vahetusvõlakirja PKG4. Vahetusvõlakirju PKG4 pikendati väljalaskehinnas 141 411,20 eurot.

Vahetusvõlakirjad PKG3 ja PKG4 kannavad intressi 7% kalendriaastas ja annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada ühe vahetusvõlakirja ühe AS Pro Kapital Grupp aktsia vastu. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind on 2,80 eurot vahetusvõlakirja kohta.

AS Pro Kapital Grupp aktsiate märkimiseks ja võlakirjade vahetamiseks nende vastu peab võlakirjaomanik esitama ettevõttele taotluse vähemalt 10 (kümme) tööpäeva enne vahetuspäeva. Vahetuspäevaks on ükskõik milline tööpäev (iga päev, mis ei ole (a) laupäev, (b) pühapäev, (c) Eesti rahvuspüha, (d) riigipüha või (e) muu päev, mil Eesti väärtpaberite keskregistri (EVK) pidaja ei registreeri EVK-s väärtpabereid) kuni võlakirja kehtivuse viimase päevani ehk lunastuspäevani.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel. 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee