Paskelbta: 2020-08-07 15:30:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ Bendrovės 2020 metų liepos mėn. preliminarios veiklos pajamos

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) nuo 2020 m. antrojo ketvirčio pradžios peržiūrėjo veiklos segmentus ir atitinkamai pateikia atskleidžiamą informaciją apie pajamas. Išskiriami šie Bendrovės veiklos segmentai:

  • naftos terminalų veikla, kuri apima Klaipėdos naftos terminalą bei Subačiaus naftos terminalą,
  • reguliuojama Klaipėdos SGD terminalo veikla bei
  • komercinė SGD veikla, kuri apima mažos apimties SGD paskirstymo stotį Klaipėdoje bei tarptautinius SGD projektus ir jų vystymą.

2020 m. liepos mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,4 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų liepos mėn., yra 0,5 mln. eurų arba 17,2 proc. mažesnės. Pajamų rezultatui įtakos turėjo mažesnė naftos produktų krova, lyginant su 2019 m. liepos mėnesiu. Naftos terminalų 2020 m. septynių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 18,5 mln. eurų ir atitinka  2019 m. septynių mėn. pajamas.

Preliminarios Bendrovės SGD terminalo Klaipėdoje 2020 m. liepos mėn. pardavimo pajamos yra 3,6 mln. eurų (2019 m. liepos mėn. pajamos siekia 5,9 mln. eurų). SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2020 m. pirmųjų septynių mėnesių SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos 37,7 proc. mažesnės dėl nuo 2020 m. sausio 1 d. sumažinto Klaipėdos SGD terminalo saugumo dedamosios tarifo.

2020 m. liepos mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų. Pajamų rezultatą liepos mėn. lėmė didesnės tarptautinių SGD projektų konsultavimo pajamos ir didesnės mažos apimties SGD paskirstymo stoties pajamos, lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu. Komercinės SGD veiklos 2020 m. septynių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,6 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2020 m. sausio-liepos mėn. pardavimo pajamos sudaro 45,9 mln. eurų ir yra 23,5 proc. mažesnės nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu (60,0 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 LiepaSausis-liepa
 2020 m.2019 m.Pokytis2020 m.2019 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla2,42,9-17,2%18,518,50,0%
SGD terminalo veikla3,65,9-39,0%25,841,4-37,7%
Komercinė SGD veikla0,20,0100,0%1,60,116 kartų
Iš viso6,28,8-29,5%45,960,0-23,5%

Vadovybės komentaras

Nepaisant 2020 m. susiklosčiusių nepalankių, nuo Bendrovės nepriklausančių, išorinių aplinkybių, kurias lėmė tiek koronaviruso sukelta pandemija, tiek geopolitinė situacija, KN per 2020 m. septynis mėn. pavyko išlaikyti preliminarias naftos terminalų veiklos pajamas tokiame pačiame lygyje kaip lyginamuoju laikotarpiu prieš metus.

Pagrindinis veiksnys, darantis įtaką bendram KN pajamų rezultatui, yra nuo 2020 metų pradžios sumažintas Klaipėdos SGD terminalo saugumo dedamosios tarifas. Šiuo sprendimu Bendrovė prisideda prie saugumo dedamosios Lietuvos dujų vartotojams mažinimo. Atsižvelgiant į tai, nepaisant išlaikomų rekordinių SGD terminalo veiklos apimčių, pirmųjų septynių mėnesių SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 37,7 proc. mažesnės.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.