Paskelbta: 2020-08-07 11:39:05 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugpjūčio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-08-07 11:39 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugpjūčio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,1232 17,0258 0 186089,4253
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,4209 4,0098 1,1475 750390,1904
INVL Baltijos fondas 33,9959 0 1,548244 193867,131990

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com