Paskelbta: 2020-08-06 13:01:45 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugpjūčio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-08-06 13:01 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugpjūčio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,5673 28,6466 0 186072,3995
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,4528 3,1132 0 750387,3281
INVL Baltijos fondas 34,1727 2,926313 0,544842 193868,680234

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com