Paskelbta: 2020-08-06 08:41:59 CEST
AB Šiaulių bankas
Kita informacija

Šiaulių banko 2020 metų pirmojo pusmečio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas

AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Internetiniame seminare Banko administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas komentavo Banko 2020 metų pirmojo pusmečio finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakė į dalyvių klausimus.

Seminarą sekė daugiau kaip 40 dalyvių, internetinio seminaro įrašą (anglų kalba) galima rasti čia

Pristatymas (anglų kalba): https://sb.lt/uploads/media/5f2b9b57b0603/sab-investor-webinar-q2-2020.pdf?token=/uploads/media/5f2b9b57b0603/sab-investor-webinar-q2-2020.pdf

Bankas dėkoja seminaro dalyviams.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius

tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00