Paskelbta: 2020-08-06 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pirmumo teisės AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ smulkiesiems akcininkams įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų planuojamo pirminio viešo akcijų siūlymo metu

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra AB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė nusprendė, kad smulkiesiems dukterinių bendrovių AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamyba“, GEN) ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) akcininkams, kurie laikosi 2020 m. kovo 17 d. taikos susitarimo (toliau – Susitarimas), išsaugos privilegiją įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų pirminio viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu.

Bendrovės nuomone, dėl vieno „Ignitis gamybos“ akcininko veiksmų neturėtų nukentėti visi smulkieji akcininkai, kurie laikosi Susitarimo.

AB „Ignitis grupė“ informuoja, kad 2020 m. rugpjūčio 5 d. priėmė sprendimą, jog Susitarimo besilaikantiems „Ignitis gamyba“ ir ESO smulkiesiems akcininkams išsaugos pirmumo teisę įsigyti Bendrovės akcijų planuojamo pirminio viešo akcijų siūlymo metu, nepaisant gauto ieškinio dėl GEN privalomo akcijų pardavimo kainos (pranešimo nuoroda). Tai reiškia, kad „Ignitis grupės“ pirminio viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu kiekvienas „Ignitis gamyba“ ir ESO smulkusis akcininkas, kuris:

  • neskundžia ir / ar nedalyvauja byloje, kurios ginčo objektas būtų susijęs su ESO ir / ar GEN privalomu akcijų pardavimu ir / ar „Ignitis grupės“ pirminiu viešu akcijų siūlymu ir / ar dividendų ESO ir / ar GEN akcininkams skyrimu ir /ar  ESO ir / ar GEN  privalomo akcijų pardavimo kainos ir  /ar sprendimų dėl kainos ginčijimu,
  • Susitarimo pasirašymo dieną buvo ESO ir / ar GEN akcininkas ir oficialių siūlymų metu pardavė ESO ir / ar GEN akcijas „Ignitis grupei“,

galės įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų pirminio viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu už sumą, kuri yra lygi akcininko turėtam akcijų kiekiui, padaugintam iš 0,880 EUR vienos akcijos kainos (ESO atveju) arba 0,640 EUR vienos akcijos kainos (GEN atveju), pridedant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtų akcijų skaičiui.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt