Paskelbta: 2020-08-05 11:17:09 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugpjūčio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-08-05 11:17 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugpjūčio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,0317 7,1313 235,3029 186043,7529
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,4382 1826,3844 0 750384,2149
INVL Baltijos fondas 34,1284 31,448589 0 193866,298763

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com