Paskelbta: 2020-08-03 12:28:46 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-08-03 12:28 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,2887 26,0687 30,3824 187884,4914
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,4647 508,8666 1,1096 748583,6031
INVL Baltijos fondas 34,1072 5,205352 26,144108 193845,152115

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com