Paskelbta: 2020-08-03 11:14:18 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020-08-03 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000670044
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB01026A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB01026A
Atsiskaitymo data 2020-08-05
Išpirkimo data 2026-11-27
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,1
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,050
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,002
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,015
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 70 441 500
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 3 000 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 35 000 000,00
Apyvarta, EUR 35 240 064,10

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.