Paskelbta: 2020-08-03 09:01:23 CEST
APB "Apranga"
Pranešimas apie esminį įvykį

„Aprangos” grupės apyvarta 2020 m. liepos mėnesį

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2020 m. liepos mėnesį sudarė 19,4 mln. eurų ir buvo 4,5% mažesnė nei 2019 m. liepos mėnesio apyvarta.

Grupės tinklo apyvarta 2020 m. liepos mėnesį Lietuvoje išliko praeitų metų lygyje, Latvijoje sumažėjo 8,9%, o Estijoje apyvarta sumažėjo 12,1%, lyginant su 2019 metų liepos mėnesiu.

2020 m. sausio-liepos mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 106,2 mln. eurų, arba 17,7% mažiau nei 2019 metų atitinkamu laikotarpiu.

„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2020 m. sausio-liepos mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2019 metų laikotarpiu, Lietuvoje sumažėjo 18,2%, Latvijoje sumažėjo 12,7%, o Estijoje apyvarta sumažėjo 22,8%.

Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 184 parduotuvių tinklą (106 Lietuvoje, 51 Latvijoje ir 27 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 93,4 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas padidėjo 5,5%.

Saulius Bačauskas
"Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius
+370 5 2390843