Paskelbta: 2020-07-31 16:38:07 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ įmonių grupės preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra AB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

2020 metų 6 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ įmonių grupės (toliau – Grupės) finansiniai duomenys:

 Birželis
 2020 m.2019 m.Pokytis, %
Pajamos96,4 mln. Eur56,1 mln. Eur71,8 proc.
Koreguota EBITDA*13,5 mln. Eur15,9 mln. Eur-15,1 proc.
    
 Sausis - birželis
 2020 m.2019 m.Pokytis, %
Pajamos590,9 mln. Eur557,5 mln. Eur6,0 proc.
Koreguota EBITDA*128,7 mln. Eur132,9 mln. Eur-3,2 proc.

Grupės pajamos 2020 m. sausio-birželio mėn. siekė 590,9 mln. eurų ir buvo 6,0 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (557,5 mln. eurų). Esminė Grupės pajamų augimą lėmusi priežastis buvo elektros energijos persiuntimo paslaugos, kurią sudaro elektros perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) dedamosios, kaina.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis 2020 m. sausio-birželio mėn. siekė 128,7 mln. eurų ir buvo 3,2 proc. mažesnis palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (132,9 mln. eurų). Rodiklio sumažėjimą lėmė prastesnis elektros energijos prekybos rezultatas dėl nepalankių elektros energijos rinkos kainų svyravimų. Ši priežastis nusvėrė geresnius kitų Grupės veiklos segmentų rezultatus, kurie pagrinde augo dėl investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą augančios reguliuojamo turto vertės bei efektyvaus Kruonio HAE panaudojimo.

*Bendrovės preliminarus 2020 m. bei faktinis 2019 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas

+370 620 76076, arturas.ketlerius@ignitis.lt