Paskelbta: 2020-07-31 10:55:38 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-31 10:55 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,766 63,7068 92,2775 187888,8051
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,5153 7,9429 0 748075,8461
INVL Baltijos fondas 33,9518 0 0 193866,090871

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com