Publicēts: 2020-07-31 11:06:42 CEST
Sakret Holdings
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

Par AS SAKRET HOLDINGS ārkārtas akcionāru sapulci

Sabiedrība informē, ka noslēgusies 2020. gada 31. jūlijā sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā iekļauts jautājums par Sabiedrības statūtu grozījumiem un Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieces V.Lieģes atalgojumu.

Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē nolemts apstiprināt grozījumus Sabiedrības statūtos, kas paredz izmaiņas esošajā valdes pārstāvības tiesību modelī, kā arī pārskatīt padomes priekšsēdētāja vietnieces V.Lieģes atalgojumu, slēdzot jaunu pilnvarojuma līgumu.

         Andris Vanags
         AS SAKRET HOLDINGS
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650