Publicēts: 2020-07-31 07:55:20 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

SIA DelfinGroup obligāciju tirdzniecības uzsākšanas procedūra Nasdaq Baltic Alternatīvajā tirgū First North

Pamatojoties uz saņemto pieteikumu un dokumentiem, Nasdaq Riga uzsāk procedūru pieteikuma izskatīšanai SIA DelfinGroup obligāciju tirdzniecības uzsākšanai Alternatīvajā tirgū First North.

Nasdaq Riga valdes lēmumi, kas tiks pieņemti šajā laikā, tiks paziņoti nekavējoties pēc to pieņemšanas.

Pielikumā SIA DelfinGroup obligāciju emisijas noteikumi*

*Lūdzu ņemiet vērā, ka 2020. gada 4. februārī SIA ExpressCredit nosaukums tika mainīts uz SIA DelfinGroup.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 


ExpressCredit_Issue_Terms_LV0000802379.pdf