Avaldatud: 2020-07-30 17:30:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluses peab maakohus uuesti otsustama ekspertide määramise üle


 

3. aprillil 2020 teatas AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) oma tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse algatamisest. 15. juunil 2020 avaldas Pro Kapital, et kohus on määranud kava hindama eksperdid, kes peavad esitama oma arvamuse saneerimiskava osas hiljemalt 22. juuliks 2020 ning kohus otsustab kava kinnitamise hiljemalt 10. augustiks 2020.

Tallinna Ringkonnakohus on otsustanud maakohtu määruse seoses ekspertide määramisega tühistada tulenevalt protseduurilistest küsimustest. Ringkonnakohus ei tuvastanud, et maakohus oleks eksperdid määranud ebaõigesti, kuid leidis, et maakohus oleks pidanud mõningaid ekspertmenetluse algatamise eeldusi rohkem analüüsima ja põhjendama. Seetõttu on ringkonnakohus saatnud asja maakohtule tagasi uueks otsustamiseks. Maakohus peab kaaluma ringkonnakohtu poolt esile toodud küsimusi ja seejärel uuesti otsustama, kas ekspertmenetluse algatamise eeldused on täidetud või mitte. Eksperdid on oma arvamused seoses AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimiskavaga kohtule juba esitanud ning toetavad saneerimiskava kinnitamist.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee