Avaldatud: 2020-08-05 10:24:54 CEST
Magnetic MRO
Perioodiline teave

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANNE 2.kvartal 2020.a

ÜLDINFO

Magnetic MRO AS on sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte, omades rohkem kui kahe kümnendi jagu kogemusi terves maailmas. Ettevõtet on tunnustatud innovatiivsete lähenemiste eest ning ettevõte on tõestanud end lennufirmadele, lennukiosade tootjatele ja varaomanikele täisteenust pakkuva firmana.

 

2.KVARTAL 2020 TEGEVUSED JA SÜNDMUSED

 

COVID-19 kriis mõjutas lennundussektorit kiirelt ning märkimisväärselt. Riigipiiride sulgemise ja lennureisijate arvu järsu vähenemisega seoses peatusid märtsi-aprillikuu jooksul enamus meie klientide lennud ning meie klientide rahavood said märkimisväärselt mõjutatud. Sellega seoses kahanes Magnetic MRO äritegevus maikuuks peaaegu kolm korda võrreldes jaanuariga ning kiiresti ning järsult hakkas kasvama ka võlgnike hulk, mõjutades negatiivselt ettevõtte rahavoogu. Seoses äritegevuse vähenemisega pidi ettevõtte väga kiirelt restruktureerima oma tegevust. Analüüsides uut turuolukorda ja väljavaateid 2020-2022 aastaks hakati väljatöötama uut äristrateegiat, mis võtaks arvesse turumuutusi ning paralleelselt hakati viima ettevõtte kulubaasi vastavusse uue ärioukorraga nii kulukärbete kui äritegevuse efektiivistamise näol.

 

Peamised kulusid vähendavad tegevused:

 • Materjalikulude vähendamine seoses töökoormuse vähenemisega (märts-detsember)
 • Sisseostetavate teenuste vähendamine ja peatamine (aprill-september)
 • Organisatsiooni restruktureerimine (osakondade arvu vähendamine ja konsolideerimine püsivalt)
 • Tööjõu vähendamine (märts-september)
 • Tööaja vähendamine (aprill-september)
 • Töötasude ja boonuste vähendamine (märts-august)
 • Üüripindade vähendamine (püsivalt)
 • Reisipiirangud (märts-august)

   

 • Magnetic MRO Tallinnas asuv tütarettevõte MAC Aero Interiors tootmisüksus sai lennukitootjalt Airbus ametliku heakskiidu nende õhusõidukite interjööridetailide tootmiseks Eestis.

Nii kommertslennukite kui ka eralennukite interööridetailide tootmisettevõte MAC Aero Interiors teeb Airbusiga koostööd juba aastaid, omades lennukitootjaga ametlikku tarnija heakskiidu staatust. Hiljuti aga kiitis Airbus ametlikult heaks ka Magnetic MRO tootmisüksuse sobivuse Tallinnas, kus hakata tootma nende õhusõidukite interööridetaile.

MAC Aero Interiors tootis varem Airbusi interjööridetaile oma tootmisüksuses Ühendkuningriigis, mis aga 2020. aasta alguses Eestisse koliti. Tallinna tootmisliin on saanud Airbusi heakskiidu A380 lennukitele ajakirjataskute tootmiseks.

 

 • Magnetic MRO teatas oma esimesest virtuaalsest lennukiülevaatusest ja selle edukast läbiviimisest. 

Tegemist on lennuki liisingueelse ettevalmistuse ühe olulise osaga ja näitab lennukitööstuse vastupidavust ja võimet kohaneda muutunud normidega. Virtuaalne inspektsioon teostati Magnetic MRO inseneriosakonna poolt esmakordselt nii lennukikerele kui ka interjöörile.

"See virtuaalne ülevaatus on vaid üks näide sellest, kuidas uuenduslik, kuid samas nii lihtne lähenemisviis aitab tegevust jätkata ka keerulistes olukordades.

 

 • Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Parim praktikakoht 2020“ võitis Magnetic MRO AS.

Peavõidu tõi ettevõttele läbimõeldud praktika korraldamine ning panustamine vajalike erialade õppekavade arendamisse. Ettevõtte esitas konkursile Eesti Lennuakadeemia, kelle jaoks Magnetic MRO on oluline praktikabaas ning hinnatud koostööpartner.

Auhinna andsid võitjale üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. 

 

 • Magnetic MRO AS suurendas oma aktsiakapitali.

Magnetic MRO AS suurendas oma aktsiakapitali 172 524.80 euro võrra ning emiteeris Hongkong Yongtai Trading Services Co., Limited’ile, Hong Kongi äriühing, 26 957 uut aktsiat väljalaskehinnaga 8 000 000 eurot vastavalt 05.06.2019 sõlmitud investeerimislepingule.  

Hongkong Yongtai Trading Services Co., Limited märkis aktsiaid maksimaalses investeerimislepingus ettenähtud ulatuses. Pärast uute aktsiate märkimist on Magnetic MRO AS'i registreeritud aktsiakapitali suurus 1 283 200 eurot ning aktsiate koguarv 200 500.

 

 • Direct Maintenance.

Magnetic MRO tütarettevõte, peakontoriga Hollandis, Direct Maintenance toetas oma tugiteenustega Pakistan International Airline lendu, millega toodi Hollandi kodanikud Pakistanist koju.
Teeme PIA-ga koostööd alates 2010. aastast, kui neil olid regulaarsed lennud Amsterdamist. Meil oli siiras hea meel aidata nende Boeing 777 lennukeid selle lühikese peatusega Amsterdamis, et nad saaksid taas turvaliselt kodujaama poole tagasi lennata.

Samuti teavitas Direct Maintenance koostöö jätkamist lennufirmaga Malaysia Airlines. Tegemist on nende esimese kliendiga Amsterdamis aastast 2006.

 

 • MAC Aero Interiors alustas isiklike kaitsevahendite komplektide tootmist.

Magnetic MRO tütarettevõte MAC Aero Interiors reageeris lennundusturu praegusele olukorrale kiiresti ja alustas isiklike kaitsevahendite komplekti tootmist, mis on mõeldud nii lennujaamadele kui ka lennuettevõtjatele eesmärgil võidelda nii viiruse kui ka selle tõttu tekkiva hirmu eest lennureisi ette võtta.

Koronaviiruse kriisi valguses ning peegeldades muutuvat arusaama lendamisest ja inimeste terviseohutusest, on MAC Aero Interiors välja töötanud meditsiinitöötajate poolt heakskiidetud sanitaarkomplektid, mida saavad kasutada nii reisijad kui ka pardameeskond Komplektidel on sertifikaadid ja sinna kuuluvad nii kaitsemaks, kummikindad, kaitseülikond ja desovahend. Tooteid saab ka vastavalt kliendi vajadustele kohandada, näiteks toota vastavalt kliendi värvidele ja logodega.

 

 • Magnetic MRO Mootoriüksuse võimekuse laiendamine.

Magnetic MRO astus ambitsioonika sammu edasi ja laiendas võimsalt oma mootori üksuse võimalusi. Ettevõte ostis Tallinnas asuvasse spetsiaalsesse lennukimootorite hooldustöökotta märkimisväärse koguse uusi ja võimekaid tööriistu. Tänu uuendusele lisandub mootori töökoja võimekuse hulka rohkem kui 40 uut teenust, sealhulgas võime teostada CFM56-5B ja CFM56-7B mootorite modulaarset hooldust ja remonti.

Lennuettevõtjad või liisingufirmad on huvitatud mootorite kallite kapitaalremontide edasilükkamisest ja teevad ainult minimaalseid kiirparandusi, mis viivad mootori küll taas töökorda, kuid ilma suuri investeeringuid tegemata. Lisaks näeme, et CFM56-5B ja -7B mootorid muutuvad üha küpsemaks ja varaomanikud muutuvad selliste mootorite parandamisel palju paindlikumaks ning eelistavad kapitaalremondi asemel moodulimuudatusi ning  kiiret ja odavat remonti.

 

 • Magnetic MRO reageeris lennundusturu praegusele keerulisele olukorrale ja pakkus kiire lahendusena lennuki salongi ajutist muutmist vastavalt hetkevajadusele.

Koroonaviiruse kriisi valguses ja arvestades lennuettevõtte muutuvaid vajadusi, on ettevõtte DOA (EASA osa 21J) meeskond valmis pakkuma oma klientidele salongi muudatusi COVID-19 meditsiinilise lasti veoks. Peamiselt on see mõeldud reisilennukite salongidele, kuid ettevõttel on sertifikaat ja kogemus mõlemat tüüpi modifikatsioonide pakkumisel, mis on lubatud Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA) poolt.

 

JUHATUSE KINNITUS

Magnetic MGO Grupp AS (edaspidi Magnetic MRO Grupp või Grupp) koosneb emaettevõttest Magnetic MRO AS (EE) ning tema tütaerettevõtetest: Direct Maintenance Holding BV (NL) (edaspidi Direct Maintenance Grupp), MAC Aero Interiors Ltd (UK), Magnetic Leasing Ltd (IE), Arrowhead assistance UAB (LT), Magnetic MRO Malaysia Sdh Bhd (MY).

Käesolevaga kinnitame, et Magnetic MRO AS konsolideeritud 2020 aasta 2.kvartali andmed on õiged ja õiglased. Konsolideeritud vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate grupi finants positsioonist, tegevuste tulemusest ja rahavoogudest.

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne 2020. aasta 2.kvartali kohta on auditeerimata. Finantsaruanded on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

ERITINGIMUSTE TÄITMINE

Vastavalt p.3.4.2 ja 3.4.3 Magnetic MRO 8% 21.12.2021 võlakirjade tingimustele, võlakirjade märkija on kohustatud täitma järgnevaid eritingimusi kuni võlakirjade täieliku lunastamiseni:

3.4.2 Omakapitalimäär (Equity Ratio) ei ole iga aruandlusperioodi lõpus madalam kui 25%

3.4.3 Netofinantsvõla ja EBITDA suhtarv (Net Debt/EBITDA) ei ole kõrgem kui 3.2.

Käesolevaga kinnitab juhtkond järgnevat eritingimuste täitmist seisuga 30.juuni 2020:

1) Omakapitalimäär (Equity Ratio): 41%.

2) Netofinantsvõla ja EBITDA suhtarv (Net Debt/EBITDA): 2.4.

3) Juulis 2019 Magnetic MRO Grupp on saanud 2/3 sissemaksest omakapitali. Järelejäänud 1/3 sissemaksest on saanud aprillis 2020. Käesoleva aruande koostamise kuupäeva sissemakse registreerimiskanne Äriregistris on lõplikult teostatud.

Eritingimuste arvutused:

  tEUR TTM

6.2020

TTM

6.2019

1 Intressikandvad kohustused 19,654 19,398
  sh. Võlakirjad 8,000 8,000
2 Raha 6,444 912
3=1-2 Netofinantsvõlg 13,209 18,486
4 Omakapital kokku 26,904 17,669
5 Varad Kokku 65,239 56,438
6=4/5 Omakapitalimäär 41% 31%
       
7 EBITDA Kokku 5,517 5,995
8=3/7 Netofinantsvõlg/EBITDA 2.4 3.1

 

   * TTM - trailing twelve month - aruandluskuupäeval lõppev jooksev periood, mille pikkuseks on 12 kuud.

** Vastavalt p.2.1.11 Magnetic MRO 8% 21.12.2021 võlakirjade tingimustele, EBITDA aruandlusperioodi puhaskasum enne järgmiste kulude mahaarvamist:

                a) mis tahes maksude provisjonid;

                b) mis tahes intressid, vahendustasud, allahindlused või muud tasud, mis on tekkinud või makstavad, saadud või                               saadaolevad seoses finantsvõlgnevustega;

                c) mis tahes materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum ja väärtuse langus; ja

                d) mis tahes varade ümberhindlus, müük või mahakandmine.

***Kapitaliosaluse meetodil tulu:

 • 49,9% sidusettevõtte Magnetic Parts Tarding Ltd netokasumist;
 • 10,0% sidusettevõte MAC Sichuan Aviation Technology Ltd netokasumist.

 

Konsolideeritud finantsaruanded, tEUR           

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

 

  Q2 2020 Q2 2019
Müügitulu 12,591 24,656
Muutuvkulud -10,702 -20,520
Püsikulud -75 -197
Muud äritulud 669 135
Muud ärikulud -492 -436
BRUTOKASUM 1,992 3,638
Turustuskulud -36 -78
Üldhalduskulud -871 -1,755
Personalikulud -425 -949
ÄRIKASUM 659 855
Amortisatsioon -789 -572
Intressitulud/-kulud -276 -113
Finantstulud ja -kulud -150 -26
Valuutakursi muutustest tulenev kasum / kahjum 93 -236
Kapitaliosaluse meetodil tulu* 26 64
Tulumaks 3  
ARUANDEPERIOODI KASUM -433 -28
Vähemusosalus ** 23 -60
OMISTATAV ARUANDEPERIOODI KASUM -456 32

 

   * Kapitaliosaluse meetodil tulu:

Magnetic Parts Trading Ltd: 49.9%

MAC Sichuan Aviation Technology Ltd: 10.0%

 

**Minority Interest:

Direct Maintenance East Africa Ltd 49%

Direct Maintenance Zanzibar Ltd 49%


     Müügid äriüksuste ja tütarettevõtete lõikes:

 

  Q2 2020 Q2 2019 Q2 2020, %
konsolideerimata, kEUR      
Baashooldus 4,207 5,408 35.5%
Liinihooldus 779 1,434 6.6%
Materjalide müük 5,440 8,359 45.9%
Mootoriosakond 609 2,975 5.1%
Inseneriteenus 255 429 2.1%
Töökoda 119 1,188 1.0%
Muud 445 177 3.8%
MMRO KOKKU 11,853 19,969 92.8%
MAC Aero Interiors 60 1,082 0.5%
Direct Maintenance 853 2,714 6.7%
MAC Sichuan *   137 0.0%
MMRO Malaysia **     0.0%

   * Alates detsembrist 2019 on Magnetic MRO osalus 10% ja seetõttu ei konsolideeri nimetatud ettevõtte tulemusi.

** Malaisia müügikontor on ajutiselt suletud COVID piirangute tõttu. Plaanime taas-avada alates neljas kvartal 2020.

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

 

  Q2 2020 Q2 2019
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Ärikasum 659 855
Korrigeerimised   883
Nõuete ja ettemaksete muutus 4,246 -3,879
Varude muutus -904 -1,839
Kohustuste ja ettemaksete muutus -1,296 3,765
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 2,705 -216
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Põhivara müük ja soetamine -876 -2,366
Pikaajalised investeeringud   -117
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST -876 -2,482
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Finantseerimistegevus -353 2,670
Sissemakse omakapitali 2,683  
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 2,331 2,670
     
RAHAVOOD KOKKU 4,160 -28

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS

 

  06.2020 6.2019
VARAD    
Käibevara    
Raha 6,444 912
Nõuded ostjate vastu 9,857 12,635
Muud nõuded 1,050 70
Viitlaekumised 3,555 3,749
Ettemaksed 1,798 3,213
Varud 15,533 10,954
Käibevara kokku 38,238 31,532
Põhivara    
Pikaajalised investeeringud 7,566 15,956
Materiaalne põhivara 10,211 8,260
Immateriaalne põhivara 4,223 177
Firmaväärtus 5,002 514
Põhivara kokku 27,001 24,906
VARAD KOKKU 65,239 56,438
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised laenud 11,068 9,749
Võlad tarnijatele 6,882 9,967
Muud võlad 1,494 649
Maksuvõlad 1,695 1,289
Viitvõlad 924 1,860
Saadud ettemaksed 6,851 5,606
Lühiajalised kohustused kokku 28,914 29,121
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenud 8,585 9,649
Edasilükatud maks 836  
Pikaajalised kohustused kokku 9,421 9,649
KOHUSTUSED KOKKU 38,335 38,770
Aktsiakapital 1,283 1,090
 
Ülekurss 15,376 6,619
Reservkapital 79 32
Realiseerimata vahetuskursierinevused 263 90
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 10,176 9,170
Vähemusosalus 29 99
Aruandeaasta kasum -304 568
Omakapital kokku 26,904 17,669
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 65,239 56,438

 

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE              
    Aktsiakapital
nimiväärtuses
Registreerimata aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik
reservkapital
Realiseerimata
kursivahed
Jaotamata
kasum (kahjum)
Vähemusosalus   Kokku
31.12.2018   1,090   6,619 79 -63 8,524     16,250
Ühinemised ja ülevõtmised             827     827
Aruandeaasta kasum (kahjum)         -47 32 508     493
Vähemusosalus               99   99
30.06.2019   1,090   6,619 32 -31 9,859 99   17,669
31.12.2019   1,090 5,317 6,619 79 195 10,550 31   23,881
Sissemakse aktsikapitali   173 -5,317 7,828           2,683
Aruandeaasta kasum (kahjum)           -1 -1,014     -1,015
Vähemusosalus               67   67
30.06.2020   1,283   15,376 79 263 9,872 29   26,903

 


MagneticMRO_Q2_2020_EST.pdf