Paskelbta: 2020-07-28 21:27:50 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimas pridedamas.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
8 5 2461419

Priedas


Pranešimas_07_28_LT.pdf