Paskelbta: 2020-07-28 15:05:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „Ignitis grupė“ pertvarkyta į AB „Ignitis grupė“

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra AB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. liepos 28 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti ir įsigaliojo naujos redakcijos Bendrovės įstatai, kuriuose pakeista Bendrovės teisinė forma iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę ir nustatytas Bendrovės pavadinimas – AB „Ignitis grupė“.

Bendrovės įstatai buvo pakeisti 2020 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininko teises įgyvendinančios  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimu.

2020 m. liepos 28 d.  Bendrovės pertvarkymas yra baigtas.

Plačiau apie tai Bendrovė pranešė 2020 m. birželio 30 d. pranešimu apie esminį įvykį (nuoroda).

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt