Avaldatud: 2020-07-20 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Grupi restruktureerimine ja tütarettevõtjate asutamine

Eesmärgiga korrastada Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtete struktuuri, eraldada ilu- ja jalatsikaubanduses hulgi- ja jaemüüki eraldi ettevõtjatesse ning arendada jaekaubandust toetavaid finantsteenuseid, viiakse läbi alljärgnevad grupi tütarettevõtjate restruktureerimised ja asutatakse kolm uut tütarühingut.

Selver AS ja ABC Supermarkets AS ühinemine

Juhtimise ühtlustamise ja sünergia suurendamise eesmärgil planeeritakse ühendada Grupi supermarketite tegevus läbi ühinemise, mille käigus Selver AS (ühendav ühing) ühendab endasse oma 100 %-lise tütarettevõtja ABC Supermarkets AS-i (ühendatav ühing). Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i tütarettevõte Selver AS on Eestis tegutsev super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selveri 1995. aastast alates tegutsevasse kauplusteketti kuulub 54 kauplust, neist 22 Tallinna erinevates piirkondades ning Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-pood. ABC Supermarkets AS-i aktsiate omandamisega 29.05.2020 lisandusid 16 Comarketi kauplust Harju-, Pärnu- ja Tartumaal, 2 Delice toidupoodi Viimsis ja Pärnus ning Solarise toidupood.

Ühinemise kandmise järgselt äriregistrisse viiakse 2020. aasta lõpuks järk-järgult Comarketi 16 kauplust üle Selveri kaubamärgi alla. Solaris Toidupood jätkab endiselt tegutsemist Solaris Toidupoe kaubamärgi all ning Delice kaubamärki kandvad kaks kauplust Viimsis ja Pärnus jätkavad Delice kaubamärgi all.

Selver AS juhatuse liikmena jätkab tänane juhatuse liige Kristi Lomp. ABC Supermarkets AS senisest juhatuse liikmest Andrus Põllust (Põld) saab Selveri väikeformaatide juht. Nõukogu koosseisus jätkavad Andres Järving (esimees), Jüri Käo, Enn Kunila ja Raul Puusepp.

Kosmeetika hulgi- ja jaemüügi eraldamine

Grupi strateegiliseks eesmärgiks on järjepidevalt arendada jaekaubanduse kõrval ka hulgikaubandust ja laiendada maaletoodavate kaubamärkide valikut. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 100%-lise tütarettevõtja OÜ TKM Beauty põhitegevus on kosmeetika hulgimüük ja jaemüük kahes L’Occitane kauplustes. OÜ-l TKM Beauty on tütarettevõte OÜ TKM Beauty Eesti, mis tegeleb kosmeetika jaemüügiga Eestis ning juhib I.L.U. ilukaupluste ketti. Täna tegutseb Tallinnas kolm kauplust (Rocca al Mare, Ülemiste, Kristiine), üks Tartus (Lõunakeskus) ja üks Pärnus (Pärnu Keskus).

Eesmärgiga muuta kosmeetika jaekaubandusega tegeleva OÜ TKM Beauty Eesti tegevus sõltumatuks vastava valdkonna hulgikaubandusest, viiakse läbi esimese sammuna jagunemine. OÜ TKM Beauty (jagunev ühing) jagunemise käigus asutatakse OÜ TKM Beauty Holding, milles Tallinna Kaubamaja Grupp AS saab omama 100%-list osalust ning mille osakapitaliks saab 2500 eurot. OÜ-le TKM Beauty Holding (omandav ühing) annab OÜ TKM Beauty üle OÜ TKM Beauty Eesti osa. OÜ TKM Beauty Holding juhatuse liikmeks saab Anne-Liis Ostov, kes juhib kogu I.L.U. tegevust ka täna. Hiljem on kavas viia läbi OÜ TKM Beauty Holding ja OÜ TKM Beauty Eesti ühinemine selliselt, et OÜ-st TKM Beauty Eesti saab otse Tallinna Kaubamaja Grupp AS 100%-line tütarettevõtja. Anne-Liis Ostov ei oma Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsiaid.   

Jalatsite hulgi- ja jaemüügi eraldamine

Eesmärgiga eraldada ka jalatsikaubanduses hulgi- ja jaemüük viiakse läbi grupis teine tütarettevõtja jagunemine, kus TKM King AS (jagunev ühing) annab üle osa oma varast jagunemisel asutatavale ühingule TKM Hulgikaubandus OÜ (omandav ühing). TKM Hulgikaubandus OÜ tegevuse eesmärgiks on nii jalatsite kui ka teiste tööstuskaupade maaletoomine Tallinna Kaubamaja Grupi jaemüügiettevõtete jaoks. TKM Hulgikaubandus OÜ ainuosanikuks saab Tallinna Kaubamaja Grupp AS ja osakapitaliks saab 2500 eurot. TKM Hulgikaubandus OÜ juhatuse liikmeks saab Kristi Lomp, kes jätkab ka Selver AS juhatuse liikmena ja ei oma Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsiaid.

Tütarettevõtja TKM Finants AS asutamine

Eesmärgiga pakkuda oma klientidele suuremat ostumugavust oleme otsustanud asuda arendama jaekaubandust toetavaid finantsteenuseid. Tallinna Kaubamaja Grupp AS taotleb krediidiandja tegevusluba finantsteenuse ärisuuna arendamiseks, asutades Grupile 100 %-lise tütarettevõtja TKM Finants AS, mille aktsiakapitali suuruseks saab 50 000 eurot. Kavandatu kohaselt hakkab TKM Finants AS Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamisel andma eraisikutele krediiti, pakkuma tasulist maksetähtpäeva edasilükkamist, sealhulgas sõlmima krediidilepinguid ja tegema selleks vajalikke toiminguid oma nimel ja arvel. TKM Finants AS juhatuse liikmeks saab Marit Vooremäe, kes töötab Tallinna Kaubamaja Grupp AS finantsdirektorina alates 2008. aastast ja jätkab paralleelselt vastaval ametikohal ka peale TKM Finants AS-i asutamist. Marit Vooremäe ei oma Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsiaid.

Tütarühingute loomine ja grupi struktuuri korrastamine ei oma mõju grupi konsolideeritud majandustulemusele. Tütarühingute loomine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontserni tegevusele. Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000