Paskelbta: 2020-07-16 16:01:00 CEST
AB "Invalda INVL"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius dėl emitento vertybinių popierių

AB „Invalda INVL“ gavo su pranešimą apie sandorį dėl bendrovės vertybinių popierių (pridedama).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com


 

Priedas


R.Rajeckas pranesimas apie vadovu sandorius_Invalda INVL opcionai 20200715.pdf