Paskelbta: 2020-07-16 11:53:08 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-16 11:53 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,7034 25,2134 35,6184 213169,3501
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,4214 0 238,3042 749358,571
INVL Baltijos fondas 34,3048 2,915044 12,8887 193999,825511

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com