Paskelbta: 2020-07-14 15:00:00 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

Išrinktas AB „Grigeo“ nepriklausomas valdybos narys

AB „Grigeo“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. (toliau – Bendrovė), stebėtojų taryba 2020 m. liepos 13 d. sprendimu atšaukė Bendrovės valdybos narę Niną Šilerienę iš pareigų kadencijai nepasibaigus ir vietoje jos nauju Bendrovės nepriklausomu valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (2023 m. balandžio 26 d.) išrinko Algimantą Variakojį.

Algimantas Variakojis (54 metai) Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete baigė ekonomikos krypties studijas, yra profesionalus valdybos narys, įmonių finansų ir investicijų specialistas. Visa jo darbinė veikla susijusi su investicijomis ir jų valdymu. A.Variakojo pagrindinė veikla: KŪB „Verslo angelų Fondas I“ partneris, UAB „Volimeda“ valdybos narys, UAB „Nailtex“ valdybos narys, UAB „Chipper Blades center“ valdybos narys, UAB „Mes invest“ valdybos pirmininkas, UAB „Alro kapitalas“ direktorius bei UAB „Verslo praktika“ direktorius.

Išrinkto Bendrovės nepriklausomo valdybos nario profesinė patirtis (eitos pareigos) - AB FMĮ „Finasta“ projektų vadovas, valdybos narys, Lietuvos finansų maklerių asociacijos Prezidentas, AB „Sanitas“ valdybos narys, AB „Vilniaus Vingis“ valdybos narys, APB „Apranga“ valdybos narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepriklausomas valdybos narys, AB „Lietuvos paštas“ nepriklausomas valdybos narys bei daugelio kitų bendrovių valdybos narys.

Nepriklausomas valdybos narys Algimantas Variakojis nesusijęs darbo santykiais su Bendrove, neturi Bendrovės akcijų, galimų interesų konfliktų nėra.

Pridedama

2020-07-14 pranešimas žiniasklaidai.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

Priedas


20200714_spaudos pranesimas.pdf