Paskelbta: 2020-07-14 12:05:09 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-14 12:05 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,0211 16,4826 7,647 213415,4274
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,3915 0 565,4874 749160,5312
INVL Baltijos fondas 34,4595 17,795383 147,727714 194012,289167

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com