Paskelbta: 2020-07-14 11:30:16 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

AB ”Linas” savų akcijų supirkimas

Nuo 2020-07-16 pradedamas savų akcijų supirkimo procedūros AB ”Linas” PVA (ISIN kodas LT0000100661) įgyvendinimas.
1 akcijos kaina – 0,10 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2020-07-30.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius – 1 628 357 vnt.
Minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyga - LNS1LOS3.

 


Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqomxbaltic.com