Paskelbta: 2020-07-13 18:40:29 CEST
AB „Grigeo“
Metinė informacija

2019 m. metinė informacija

2020 m. liepos 13 d. vykusiame AB „Grigeo“ valdybos posėdyje buvo nuspręsta teikti AB „Grigeo“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvyksiančiam 2020 m. rugpjūčio 4 d., bendrovės konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir nepriklausomo auditoriaus išvadą už 2019 m. (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

Priedai


GRI2019 audituotos metines finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
GRI2019 atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf