Avaldatud: 2020-07-13 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Poolaastaaruanne

2020. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q2/20Q2/19yoy6m/206m/19yoy
Supermarketid128,2117,88,8%246,5228,77,7%
Kaubamaja15,824,4-35,0%37,047,3-21,7%
Autokaubandus24,835,7-30,5%57,962,0-6,7%
Jalatsikaubandus1,32,2-41,0%2,94,1-28,0%
Kinnisvara0,91,4-33,9%2,32,8-19,4%
Müügitulud kokku171,0181,5-5,8%346,5344,90,5%
       
Supermarketid4,33,716,4%7,66,026,7%
Kaubamaja0,00,9-102,9%-1,00,4-331,3%
Autokaubandus0,51,6-69,2%0,82,2-64,7%
Jalatsikaubandus-0,2-0,245,0%-1,2-0,684,2%
Kinnisvara2,02,8-28,8%4,65,4-14,3%
IFRS 16-0,6-0,466,1%-1,0-0,827,4%
Maksueelne kasum kokku5,88,4-30,5%9,912,6-21,7%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2020. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 171,0 miljonit eurot, jäädes sellega aasta varasemale alla 5,8%. I poolaasta müügitulu oli 346,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2019. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 344,9 miljonit eurot, 0,5%. Kontserni 2020. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum 5,8 miljonit eurot, mis jäi ligi kolmandiku alla eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile. Kontserni 2020. aasta 6 kuu puhaskasum oli 4,1 miljonit eurot, mis jäi alla eelmise võrreldava perioodi tulemusele samuti ligi kolmandiku. Maksueelne kasum oli I poolaastal 9,9 miljonit eurot, kahanedes aasta varasemaga võrreldes 21,7%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2020. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 5,8 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,5 miljonit eurot.

Koroonaviiruse levikuga kaasnenud kriisikuud jätsid tugeva jälje Grupi esimese poolaasta majandustulemusele. Kaupluste sulgemine ja liikumispiirangud tõid kaasa Grupi e-poodide populaarsuse plahvatusliku kasvu, kuid vaatamata sellele jäid müügitulud neis segmentides, kus äritegevus oli piiratud, oluliselt alla 2019. aasta müügituludele. E-poodide võimekuse kiireks kasvatamiseks investeeriti logistikalahenduste ümbertöötamisse ja lisasõidukite soetamisse ning korraldati ümber tööprotsesse. Negatiivne mõju oli väiksem supermarketite segmendis, kus toidu- ja esmatarbekauplused olid avatud. Muutunud olukorras vaadati kriitiliselt üle kogu Grupi kulubaas. Suletud müügipindade üürikulude vähendamise osas saavutati erikokkulepped üürileandjatega. Grupi ettevõtete majandustegevuse pidurdumisega seotud töömahtude vähenemisega kaasneva tööjõu ülejäägi osas kasutati erinevaid meetmeid tööjõukulude vähendamiseks, sh palkade vähendamist ning riiklike abimeetmete kasutamist. Töötasu hüvitisi taotles Grupp riigi poolt seatud tingimustel kaheksale Grupi ettevõttele, kelle majandustegevus oli kriisi tõttu suures mahus häiritud. Riik kattis töötajate töötasu 1,3 miljoni euro ulatuses ja aitas sellega Grupis säilitada ligi 1000 töökohta. Tööjõukulud vähenesid teises kvartalis 2,1%. Seoses viiruseohuga asus Grupp koheselt rakendama abinõusid nii oma klientide kui ka töötajate turvalisuse tagamiseks, mis tõi kaasa tegevuskulude kasvu. Grupi jaemüügiüksustes paigaldati klientide kaitsmiseks kaupluste sissepääsude juurde käte desinfitseerimisvahendid ning nende kasutamise juhendid. Lisaks suunati liikumismärgiste ja hoiatusjoontega inimesi kaupluses hoidma 2-meetrist vahet teiste kaupluse külastajatega, limiteeritud oli korraga kaupluses viibivate inimeste arv. Turvatöötajad ning kaupluste töötajad juhendasid kliente ohutult oste sooritama, juhiseid selleks jagati ka siseraadios ning kauplusesisestel digiekraanidel. Kliente julgustati kasutama iseteeninduskassasid, kus oli tagatud klientide ohutu omavaheline kaugus. Kaupluste töötajatele tervise kaitseks paigaldati kassadesse kaitseklaasid ning kontaktsematele ametikohtadele jagati kaitsevisiirid ja -maskid.

ABC Supermarkets ASi aktsiate omandamisega 29.05.2020 realiseeris Tallinna Kaubamaja Grupp ühe oma pikaajalistest strateegilisetest eesmärkidest laiendada tegevust supermarketite valdkonnas. Omandamise tulemusena liitub Grupiga tugeva turupositsiooni ja Grupi supermarketite segmenti sobivalt täiendava kauplustevõrguga ettevõte. ABC Supermarkets ASi omandamisega loob kahe kodumaise kaubandusketi ühendamine sünergia, mis võtab mõlemast ettevõttest väärtuslikumad kogemused ja õnnestumised. Ühine suurem ja tihedama kaupluste võrguga kett tugevdab eestimaisel kapitalil põhinevat kaubandust, väärtustab kliendile pühendunud teenindust ja aitab tagada kliendile head kaubavalikut mõistliku hinnaga, pakkudes suures valikus Eesti kohalike tootjate kõrgekvaliteedilist kaupa. Lähiajal keskendutakse mõlema keti sünergia realiseerimisele.

Aprillis valmis Tallinnas Kulinaaria keskusköögi uus tootmishoone, kus alustati tootmistegevusega. Samal ajal jätkati plaanikohaselt vana tehasehoone renoveerimisega. Märtsis koliti edukalt ümber Võrus asuv Selveri kauplus uude asukohta Kagukeskuses, kus viimase Selveri kauplusena avati klientidele SelveEkspressi teenus. Aruandeperioodil renoveeris Selver täielikult Suurejõe Selveri Pärnus ning laiendas müügi-pinda Haapsalus, Rannarootsi Selveris. Teisel poolaastal on kavas renoveerida kaks Selveri kauplust. 9. juulil avas Selver uue kaupluse Saaremaal WOW keskuses, millest sai Selverite keti 54. kauplus. Jätkuvalt on Grupi tähelepanu suunatud e-kaubanduse arendamisele ning klientide ostumugavuse kasvatamisele.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 676 tuhande kahanedes aastaga 0,4% seoses koroonakriisi aegsete liikumispiirangutega. 1. juulil lansseeris Grupp püsiklientidele uue Partnerkaardi funktsionaalsuse Kuukaart, mille abil saavad kliendid soovi korral Grupi jaekaubandusettevõtetes ühes kuus tehtud ostude eest tasuda ühe arvega kord kuus.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 246,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 7,7%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 128,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 8,8%. Kauplustest tehti 2020. aasta I poolaastal 18,3 miljonit ostu, mis oli baasaastast 7,4% madalam. Ostude arvu langus on mõjutatud kehtestatud kriisiolukorrast Vabariigis, mil kliendid külastasid kauplusi harvemini, vastukaaluks kasvas keskmine ost. 2020. aasta II kvartalis olid nii maksueelne kasum ja puhaskasum 4,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 0,6 miljonit eurot. I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 7,6 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 1,6 miljonit. Puhaskasum I poolaastal oli 5,5 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 3,4 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2020. aastal oli dividendide tulumaks 1,8 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast. Kogu Supermarketite kasum on teenitud Eestis. Alates 1. juunist 2020 sisaldab Supermarketite segment ABC Supermarkets ASi tulemusi.

Selveri II kvartali müügitulu kasv on olnud turusegmendi keskmisest kasvust kiirem. Võrdlusbaas on kõrgem renoveerimiseks ajutiselt suletud Suurejõe Selveri ja eriolukorrast tulenevalt suletud Sepapaja Selveri ning ära jäetud Ilulaada kampaania võrra. Võrdlusbaas on madalam juunist lisandunud ABC Supermarkets AS kaupluste müügitulu võrra. Eriolukorraga seotud piirangud vähendasid kaubanduskeskustes tegutsevate kaupluste külastatavust, kuid suurendasid eraldiseisvate kaupluste külastatavust. Eriolukorra ajal suurenes oluliselt nõudlus e-Selveri teenuse kasutamiseks. e-kaubanduse valdkonnas müügitulu II kvartalis kahekordistus, esimese poolaasta vaates kasvas müügitulu üle 135%. II kvartali ostude arv jäi märkimisväärsesse langusesse, mille tingis kehtestatud eriolukord Vabariigis ning mille tõttu külastasid kliendid kauplusi harvemini ja ostsid korraga rohkem.

Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud müügitulu kasv, igapäevaste protsesside efektiivistamiseks tehtud investeeringud ning soojem talv, mis on toonud säästu halduskuludesse. I kvartalis kõikides Selveritest kättesaadavaks saanud SelveEkspressi teenus võimaldas hoida aasta alguses püsinud palgasurve tingimustes tööjõuefektiivsust eelmise aasta tasemel. II kvartalis avaldas majandustulemustele mõju COVID viirusest tingitud kriisiolukord Vabariigis, mil suurenesid oluliselt klientide ning oma töötajate tervise kaitseks tehtud kulutused. Samuti mõjutasid tulemusi ABC Supermarketsi ostutehinguga seotud ühekordsed kulud.

Käesoleval aastal on Selver renoveerinud täielikult Suurejõe Selveri Pärnus ning laiendanud müügipinda Haapsalus, Rannarootsi Selveris. Võrus kolis Selver uuele pinnale Kagukeskusesse. Kriisiolukorrast tulenevalt oli ajutiselt suletud Sepapaja Selver. Laiendatud on SelveEkspressi teenust, mis on saadaval nüüd kõikides Selverite kauplustes. Kiirelt on kasvatatud e-Selveri komplekteerimise mahte. e-Selveri teeninduspiirkond hõlmab esimese poolaasta lõpuks kogu Harju ja Tartumaa, Hiiumaa, Saaremaa, suure osa Pärnumaast ning osa Läänemaast. II kvartalis omandas Selver ABC Supermarkets AS aktsiad. Aktsiate omandamisega parandab Selver läbi laiema kaupluste võrgustiku teenuse kättesaadavust ning suurendab seeläbi turuosa ligikaudu 2 protsendipunkti võrra. Comarketi kaupluste ketti kuuluvad valdavalt väikese müügipinnaga kauplused, mistõttu asub Selver tõsisemalt opereerima ja arendama väikepoodide formaati.

Selver plaanib II poolaastal renoveerida kaks kauplust. 9. juulil avas Selver uue kaupluse Saaremaal WOW keskuses, millest sai Selverite keti 54. kauplus. Jätkuvalt on tähelepanu suunatud e-valdkonna arendamisele.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2020. aasta 6 kuu müügitulu oli 37,0 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta samale perioodile alla 21,7%. Kaubamajade 2020. aasta 6 kuu maksueelne kahjum oli 1,0 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest nõrgem 1,4 miljoni euro võrra. Kaubamajade 2020. aasta teise kvartali müügitulu oli 15,8 miljonit eurot, mis jäi aastatagusele võrreldavale perioodile alla 35,0%. Kaubamajade teise kvartali maksueelne kasum jäi nulli, mis oli eelmise aasta teise kvartali tulemusest nõrgem 0,9 miljoni võrra. Kuigi aasta algus oli Kaubamaja jaoks üsna edukas, mõjutas kokkuvõttes Kaubamajade müügitulemust nii esimeses kui ka teises kvartalis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt Covid-19 viiruse tõttu välja kuulutatud eriolukord, mille tõttu langesid märtsi keskpaigast ka Kaubamaja külastajate arvud. 27. märtsil suleti Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusel kõik kaubanduskeskused ning nii sulges ka Kaubamaja kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui Tartus ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamajad taasavati 11. mail. Aprillikuu tööstusmaailmade sulgemist ei kompenseerinud ka e-poe mitmekordsed käibed kriisi ajal.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2020.aasta teise kvartali müügitulu oli 0,9 miljonit eurot, vähenedes 2019. aasta sama perioodiga võrreldes 16,0%. 2020.aasta teises kvartalis oli kasum 0,04 miljonit eurot, mis oli 2019. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,1 miljonit eurot. 2020. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 1,9 miljonit eurot, vähenedes 2019. aasta sama perioodiga võrreldes 7,9%. 2020. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,01 miljonit eurot, mis oli 2019. aasta võrreldava perioodi kahjumist parem tulemus 0,16 miljoni euro võrra. Teise kvartali müügitulu mõjutas Covid-19 viiruse levikuga kehtestatud eriolukord ning kaubanduskeskuste sulgemine. Ettevõtte tulemust toetas ilu.ee e-poe hüppeline kasv, sealjuures sortimendi laiendamine täiendavatele kaubagruppidele. Kulude vähendamisel olid arvestatava mõjuga tulemuslikud läbirääkimised kaubanduskeskustega üüri-maksete vähendamiseks ja riigi poolt Töötukassa toetusmeetmete kasutamine palgakulude vähendamiseks.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2020. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 57,9 miljonit eurot. Müügitulu oli 6,7% madalam eelmise aasta sama perioodi müügituludest, sealhulgas vähenes KIAde müügitulu 30,2%. Teise kvartali 24,8 miljoni euro suurune müügitulu jäi aasta varasemale alla 30,5%, sealhulgas langes KIAde müügitulu 49,7%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 2 471 uut sõidukit, sellest teises kvartalis 1 033 sõidukit. Segmendi 2020. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 0,2 miljonit eurot, olles 1,4 miljonit euro võrra aasta varasemast sama perioodi kasumist väiksem. Segmendi 2020. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 0,8 miljonit eurot, jäädes 2019. aasta esimese poolaasta kasumist 1,4 miljoni euro võrra madalamaks. 2020. aasta teise kvartali maksueelne kasum oli 0,5 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 1,1 miljonit eurot väiksem.

Teises kvartalis langes müügitulu ja ärikasum eelkõige seoses koroonakriisi põhjustatud liikumispiirangute ja majandusolukorraga, mille tagajärjel jäid ära autorendifirmade ostud ning Leedus oli autosalong suletud. Lisaks vähendas kasumlikkust Riias Škodade uue autosalongi käivitamisperiood, mis langes kokku koroonakriisiga. Samuti on leidnud aset suured ümberkorraldused Tallinna Viking Motorsi autoäris, kus seoses uue keretööde maja sisseseadmisega ja Tammsaare tee 51 esinduse ümberehitustega tekkisid suuremad ühekordsed kulutused. Antud tegevused vähendasid küll teise kvartali äritulu, kuid on suunatud tulevikku ning juunikuu head tulemused kinnitavad seda igati. Uutest mudelitest on septembris lisandumas uus Kia Sorento.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2020. aasta esimesel poolaastal 2,9 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes esimese poolaasta müügitulu 28,0%. Teises kvartalis oli segmendi müügitulu 1,3 miljonit eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 41,0%. Esimese poolaasta kahjum oli 1,2 miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava perioodi kahjum oli 0,6 miljon eurot. Teise kvartali kahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,08 miljoni euro võrra nõrgem tulemus. Teise kvartali müügitulu mõjutas Covid-19 viiruse levikuga kehtestatud eriolukord ning kaubanduskeskuste sulgemine. Kulude vähendamisel olid leevenduseks tulemuslikud läbirääkimised kaubanduskeskustega üürimaksete vähendamiseks ja riigi poolt Töötukassa toetusmeetmete kasutamine palgakulude vähendamiseks. Kvartali viimases kuus tehtud varude allahindlused olid tavapärasest sügavamad, kuivõrd eriolukord elimineeris täielikult müügivõimaluse kevadhooaja alguses.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2020. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 2,3 miljonit eurot. Müügitulu vähenes möödunud aastaga võrreldes 19,4%. Segmendi II kvartali grupiväline müügitulu oli 0,9 miljonit eurot. Müügitulu vähenes võrdlusperioodil 33,9%. Kinnisvarade segmendi 2020. aasta I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 4,6 miljonit eurot. Kasum langes võrdlusperioodil 14,3%. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,0 miljonit eurot, mis on 28,8% väiksem kui möödunud aasta samal perioodil.

Esimese poolaasta müügitulu ja kasumi languse tõi endaga kaasa 12.03.2020 Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukord ning alates 27.03.2020 kehtestatud isikute liikumisvabaduse piirang ning kaubanduskeskustes viibimise keeld. Vastutustundliku ja hooliva üürileandjana alandasime eriolukorra vältel kokkuleppeliselt üürnike üüritasu. Eriolukord, isikute liikumisvabaduse piirang ning kaubanduskeskustes viibimise keeld põhjustas üürnikele keerulise majandusliku olukorra. Tartu Kaubamaja keskus ja Viimsi keskus olid suures osas suletud kuni 10. maini. Keskustes olid avatud toidu-, telekommunikatsiooni- ja eraldi sissepääsuga kauplused. Toitlustusasutused olid avatud ainult kaasamüügiks. Kõige tugevama hoobi sai liikumisvabaduse piirangu perioodil Tartu Kaubamaja keskus, kus keskuse külastatavus langes kaubanduskeskuste sulgemisel üle 80%. Viimsi Keskuse külastatavus langes samal perioodil pea 40%. Viimsi keskuse vabaaja piirkond avati külastajatele lõplikult alles 1. juunil. Segmendisiseselt parandas oma tulemust Läti kinnisvaraettevõte. Möödunud aasta lõpus valmis Lätis Škoda ja kasutatud autode müügisalong, mis oli avatud ka kriisi ajal.

Koroonaepideemia järellainetus mõjutab kaubandusüürituru tulemusi kogu 2020. aasta vältel nii üüritulu vähenemise kui ka vabanevate kaubanduspindade tõttu. Tulenevalt epideemia majandusliku mõju määramatusest, vaadatakse üle tulevaste arendustööde maht ja ajakava.

Koroonaviiruse mõju

COVID-19 viiruse leviku takistamise erinevaid meetmeid hakati Balti riikides suuremahuliselt rakendama alates 2020. aasta märtsist ja need tõid kaasa järsud muudatused senises elukorralduses, majanduskeskkonnas ning mõjutasid Grupi ettevõtete igapäevatööd.

Viiruse leviku piiramiseks kuulutas Eesti Vabariigi Valitsus 12. märtsil välja eriolukorra. 25. märtsil anti lisakorraldus sulgeda alates 27. märtsist kaubanduskeskused. Sellest tulenevalt olid nimetatud kuupäevast külastajatele suletud kõik Grupi jalatsikaubandussegmendi kauplused, Kaubamaja segmendi tööstuskaupade maailmad ning I.L.U. kauplused. Samuti olid suletud Grupi kinnisvarasegmendi poolt hallatavad Tartu Kaubamaja Keskus, Viimsi keskus ning Tallinna kesklinnas peamiselt Kaubamaja segmendi kasutuses olev ajalooline Kaubamaja hoone. 11. mail lubati kauplused Eestis uuesti avada. Alates 16. märtsist ligi kuu aega oli suletud Grupi autokaubandussegmendi Leedu autosalong.

11. maist taasavati kõik Grupi müügipinnad ning aruande koostamise hetkeks on äritegevus olulises osas taastunud. Kokkuvõttes hindame, et viirusest tingitud majandusmuudatused ei avalda mõju Grupi jätkusuutlikkusele.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 30.06.202031.12.2019
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod21 42540 629
Nõuded ja ettemaksed13 64116 904
Varud77 39378 305
Käibevara kokku112 459135 838
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed275114
Sidusettevõtjad1 8351 721
Kinnisvarainvesteeringud60 54160 458
Materiaalne põhivara 381 181319 192
Immateriaalne põhivara22 6064 990
Põhivara kokku466 438386 475
VARAD KOKKU578 897522 313
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused36 44646 448
Võlad ja ettemaksed87 89189 831
Lühiajalised kohustused kokku124 337136 279
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused252 018157 876
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud368322
Pikaajalised kohustused kokku252 386158 198
KOHUSTUSED KOKKU376 723294 477
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv92 45093 496
Konverteerimiserinevused-149-149
Jaotamata kasum90 978115 594
OMAKAPITAL KOKKU202 174227 836
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU578 897522 313

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 II kvartal 2020II kvartal 20196 kuud 20206 kuud 2019
     
Müügitulu171 008181 731346 504345 426
Muud äritulud417157660397
     
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused-129 062-136 408-263 092-259 734
Mitmesugused tegevuskulud-9 612-10 273-20 146-20 825
Tööjõukulud-17 913-18 299-36 146-35 545
Põhivara kulum ja väärtuse langus-7 871-7 693-15 862-15 330
Muud ärikulud-146-160-377-411
Ärikasum6 8219 05511 54113 978
Finantskulud-1 066-752-1 763-1 466
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt5958114114
Kasum enne tulumaksustamist5 8148 3619 89212 626
Tulumaks-10-5 822-6 453
Aruandeperioodi puhaskasum5 8138 3614 0706 173
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku0000
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM5 8138 3614 0706 173

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus


Börs_Kaubamaja_2Q2020_est.pdf