Paskelbta: 2020-07-13 14:01:48 CEST
AB "Linas"
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai


2020 m. liepos 9 d. AB „Linas“ baigė savų akcijų supirkimą per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržą. 2020 m. liepos 11 d. AB „Linas“ savų akcijų supirkimo metu įgijo 223.671 vnt. akcijų. Po savų akcijų supirkimo AB „Linas“ valdo 775.541 vnt. arba 3,23 proc. savų akcijų.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100