Publicēts: 2020-07-13 15:56:29 CEST
VEF
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS VEF 2020.gada 27.jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “VEF” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un balsojuma veidlapa

  Akciju sabiedrības “VEF”, vienotais reģ. nr. 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039  (turpmāk tekstā - Sabiedrība), valde, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru,  Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties  rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šim paziņojuma  un ir pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā  www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com ne vēlāk kā  2020. gada 13. jūlijā.  

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt: - parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi:  kampane@vef.apollo.lv; vai - parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039. 

Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija  (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu.  Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.   Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020. gada 26. jūlijam.  

Pielikumā :  1) AS VEF 2020.gada 27.jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti.

                    2) Balsošanas veidlapa.

                    3) AS VEF Valdes un Padome atalgojuma politika.

                     4) AS VEF Padomes ziņojums 2020.gada 27.jūlija kārtējai akcionāru sapulcei. 

 

Akciju sabiedrības “VEF” valde

 

 


VEF_balsosanas _veidlapa_LV.pdf
VEF_padomes_zinojums_27072019_LV.pdf
VEF_lemumuprojekti_LV_270720.pdf
VEF_atalgojuma_ politika_LV.pdf