Paskelbta: 2020-07-13 12:25:16 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-13 12:25 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,9403 4,1929 6,6864 213406,5918
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,3658 0 0 749726,0186
INVL Baltijos fondas 34,3727 0 142,616016 194142,221498

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com