Paskelbta: 2020-07-13 11:13:38 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020 m. liepos 13 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000612012
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB00032A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB00032A
Atsiskaitymo data 2020-07-15
Išpirkimo data 2032-02-12
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,3
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,240
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,271
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,280
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 23 300 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 000 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 10 000 000,00
Apyvarta, EUR 10 045 976,17

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com