Paskelbta: 2020-07-10 14:20:44 CEST
Orion Asset Management
Prospektas

Dėl atnaujinto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” akcijų emisijos prospekto

Vilnius, Lietuva, 2020-07-10 14:20 CEST -- Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, valdoma valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė), juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, šiuo praneša, kad
2020 m. liepos 10 d. buvo paskelbtas atnaujintas Bendrovės akcijų emisijos prospektas.

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. liepos 1 d. pareigas pradėjo eiti naujai išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariai, prospektas atnaujintas siekiant pateikti su tuo susijusią aktualią informaciją.

Atnaujintas Bendrovės akcijų emisijos prospektas skelbiamas Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu https://am.orion.lt/.

Papildoma informacija teikiama kreipiantis į Valdymo įmonę:

Tel. Nr.: +370 5 203 2699

El. p.: oam@orion.lt