Paskelbta: 2020-07-10 13:52:02 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruota nauja AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakcija padidinus įstatinį kapitalą

2020 m. liepos 9 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu.

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 110 505 193,97 EUR ir yra padalintas 381 052 393 vnt. akcijų, kurios suteikia 381 052 393 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 euro.


Pridedama: 2020 liepos 9 d. įregistruoti Bendrovės įstatai.


 Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594

Priedas


KN Įstatai_įregistruoti_2020-07-09.pdf