Paskelbta: 2020-07-10 12:33:51 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-10 12:33 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,7886 36,8445 0 213409,0853
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,3616 120,8851 0 749726,0186
INVL Baltijos fondas 34,3314 30,848727 23,331808 194284,837514

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com