Paskelbta: 2020-07-09 12:33:16 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-09 12:33 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,7444 34,5152 27,2837 213372,2408
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,3394 882,9349 580 749605,1335
INVL Baltijos fondas 34,1394 86,17609 0 194277,320595

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com