Paskelbta: 2020-07-08 15:01:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB „Ignitis grupė“ paskolos suteikimo UAB „Ignitis“

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. liepos 8 d. UAB „Ignitis grupė“ sudarė 20 milijonų eurų dydžio paskolos (toliau – Paskola) sutartį su UAB „Ignitis“.

Paskolai suteiktos lėšos bus panaudotos iš 2020 m. gegužės 22 d. Bendrovės sėkmingai listinguotų 300 mln. eurų, 10 metų trukmės obligacijų emisijos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Paskolos grąžinimo terminas – 2030 m. gegužės 21 d.

Paskola bus užtikrintas UAB „Ignitis“ projektų finansavimas, būtinas dalyvaujant Lietuvos savivaldybių viešai skelbiamuose viešos – privačios partnerystės (angliškai: public – private partnership)  konkursuose dėl gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimo ir kitų projektų.

Daugiau informacijos:
Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ Ryšių su visuomene vadovas
Tel. +370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt